REFERENCER

Om Marianne Rask

Marianne Rask blev uddannet Civilingeniør i 1993 fra DTH (Danmarks Tekniske Højskole), IVTB (Institut for Veje, Trafik og Byplan), med specialet “CAD af niveaufri skæringer mellem veje og jernbaner”, der blev bedømt til karakteren 13.

Foruden en lang række kurser indenfor vejsektoren og Bentleys softwareprodukter, har hun taget en projektlederuddannelse og bestået eksamen som trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor. Hun er desuden blandt de 5 første i verden, der har bestået Bentley Systems Qualified Trainer Program for OpenRoads.

Hun arbejdede 1993-2007 hos Carl Bro (nu Sweco) i afdelingen for Veje & Jernbaner – til sidst som seniorkonsulent og CAD-koordinator, og derefter 2007-2014 hos Roskilde Kommune som vejingeniør og trafiksikkerhedsrevisor.

I perioden 2005 – 2019 var hun ved siden af det faste job ansat som ekstern lektor på DTU Transport (siden 2016 DTU Management). På et årligt 3-ugerskursus underviste hun i geometrisk vejprojektering – herunder i brugen af MicroStation og InRoads. Desuden havde hun enkelte forelæsninger på andre vejrelaterede kurser, og var kursuskoordinator på et kursus i jernbanedesign og vedligeholdelse. Endelig fungerede hun som medvejleder for studerende, der skrev projekter eller havde specialkurser. Undervisningen foregik på dansk eller engelsk efter behov.
I 2019 blev hendes eksterne lektorat opsagt pga. nedlæggelse af fagområdet vejgeometri hos DTU Management i Kgs. Lyngby. Hun har dog fortsat enkelte forelæsninger i vejgeometri for DTU Byg, der forestår undervisningen i vejbefæstelser.

Siden 2021 har Marianne Rask fungeret som censor på DTU Diplom.

Om VEX

Enkelt-kone-virksomheden VEX blev oprettet i 2008 som svar på et behov for CADkoordinering i branchen. Siden er VEX’ ydelser blevet suppleret med trafiksikkerhedsrevision, skitseprojektering og undervisning. De første 5 år foregik arbejdet ved siden af ansættelsen hos Roskilde Kommune og DTU Transport.

Der er ingen planer om at udvide firmaet, der efter behov bruger samarbejdspartnere og hyrer lejlighedsvis hjælp fra bogholder og designer.

Hæderbevisninger

I november 2015 modtog Marianne Rask Bentley Systems’ pris “2015 Educator of the year Award“.

Prisen gives til en universitetsunderviser, der har ydet en enestående formidlingsmæssig præstation og som bibringer sine studerende indsigt og inspiration. Underviseren vælges blandt undervisere i alle lande.

Samarbejdspartnere vedr. undervisning

I april 2017 indgik VEX et samarbejde med Geopartner om undervisning på kurser i Bentley PowerCivil.

I maj 2018 indgik VEX et samarbejde med LIFA om undervisning på kurser i Bentley OpenRoads Designer.

Samarbejdspartnere vedr. trafiksikkerhed

VEX har en række samarbejdspartnere indenfor trafiksikkerhed. Se trafiksikkerhedsnetværkets medlemmer her.

Faglige netværksmedlemsskaber nu og tidligere

 • Medlem af fagbladet Trafik og Vejes fagpanel
 • Vejregelgruppe 1.0: Veje og stier i åbent land
 • Vejregelgruppe 2.0: Byernes trafikarealer
 • DDA/BIM Infra: Arbejdsgruppen for lagstruktur
 • Bestyrelsesposter i bentleyuser.dk, TMC-DIB, Dansk Intergraph Brugerforening
 • Bentleyuser.dk’s Standard-gruppe
 • Bentleyuser.dk’s Civil-SIG
 • Bentleyuser.dk’s Civil-SIG, Jernbane-undergruppen
 • ILVT, Ingeniøruddannelsernes Lærerforening for Vej- og Trafikfagene

Uddannelse

 • 2023 : CBS Executive: Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder
 • 2020 : Certificeret Bentley underviser i OpenRoads Designer
 • 2016 : Tilgængelighedsrevisor
 • 2012 : Projektledelse
 • 2011 : Trafiksikkerhedsrevisor
 • 1993 : Danmarks Tekniske Højskole, Kgs. Lyngby
  Civilingeniør, bygningsingeniør med speciale hos Instituttet for Veje, Trafik og Byplan

Kunder og opgaver

Lister over VEX’ kunder og opgaver kan ses her.