VejModelCAD standard

Enhver organisation kan spare meget tid, hvis der findes standarder for hvordan produkterne bliver fremstillet fra gang til gang.
Læs nedenfor hvordan du kan få hjælp.


Implementering af Det Digitale Anlæg (DDA)

I anlægssektoren udveksles tegningsmateriale i stigende grad digitalt.
Samarbejdet omkring Det Digitale Anlæg sigter mod at skabe fælles og mere smidige standarder for anlægsbranchen.
Jeg har været med fra starten i den arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med standard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i anlægsbranchen. Før det deltog jeg i arbejdet med at udvikle anlægsstrukturen til bips publikation C201, Lagstruktur 2005, som siden er opdateret og udvidet af bentleyuser.dk.
I 2014 og fremefter er der udarbejdet lagstrukturer for de fleste anlægsfagdiscipliner. De kan downloades fra bentleyuser.dk.
Flere bygherrer vil fremover kræve at data leveres jf. DDA. Jeg kan hjælpe din organisation i gang med at leve op til disse krav.

Projektopsætning med MicroStation, InRoads og PowerCivil

Baseret på intensiv erfaring med MicroStation og InRoads siden 1993, kan jeg hjælpe med at få flere typer software på CADplatformen MicroStation til at spille sammen. 
I forbindelse med mit arbejde for Bentley Systems med at udvikle en Country Kit for Denmark til V8i-produkterne, har jeg overblik over hvor stort et arbejde det er at skifte fra InRoads SS2 til SS3/SS4 – både opsætningsmæssigt og workflowmæssigt. Country Kit for Denmark 2015 er tilpasset de danske standarder – herunder de opdaterede Vejregler og Det Digitale Anlæg. Jeg kan hjælpe med at indarbejde de nye filer i jeres organisation.
Når projektopsætningen er i orden, vil tegningerne kunne få det samme genkendelige layout fra gang til gang – uanset hvornår eller hvem der har lavet dem.

Kvalitetssikring af IKT-aftaler

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi, og flere større virksomheder i Danmark udarbejder IKT-aftaler for at sikre at dataudveksling lever op til bygherrens krav.
Indenfor byggeri vedtog Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 7. februar 2013 en bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri.
Det forventes at der fremover vil blive stillet lignende lovkrav indenfor anlægsbranchen.
Jeg kan hjælpe med at kvalitetssikre ITK-aftalerne i jeres organisation.


Udvikling af lokale/generelle CAD standarder

Med udgangspunkt i bips/DDA/bentleyuser.dk’s standardmateriale kan jeg hjælpe med at udvikle lokale/generelle CAD standarder tilpasset jeres egen organisation.

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD