CAD STANDARD

Enhver organisation kan spare megen tid, hvis der efterleves standarder for hvordan produkterne bliver fremstillet fra gang til gang.
Læs nedenfor hvordan du kan få hjælp.

Implementering af anbefalinger fra BIM Infra

I anlægssektoren udveksles tegninger og modeller i stigende grad digitalt.

Samarbejdet BIM Infra (tidligere: Det Digitale Anlæg/DDA) arbejder for fælles og mere smidige standarder for anlægsbranchen.

VEX har fra starten i 2004 deltaget i arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med standard for lagstrukturer til anvendelse i forskellige fag i anlægsbranchen. Lagene tog oprindelig udgangspunkt i bips lagstruktur 2005 for anlægsdiscipliner suppleret med rettelser og tilføjelser foretaget af foreningen bentleyuser.dk. Alle lagstrukturer, der fortsat benævnes DDA-lag, blev opdateret i 2020, og kan downloades fra bentleyuser.dk.

Flere bygherrer vil fremover kræve at data leveres jf. DDA. VEX kan hjælpe din organisation i gang med at leve op til disse krav.

 

 

Projektopsætning med MicroStation og InRoads/PowerCivil/OpenRoads Designer

Baseret på intensiv erfaring med MicroStation, InRoads og OpenRoads Designer (ORD) siden 1993, kan VEX hjælpe med at få flere typer software på CADplatformen MicroStation til at spille sammen.

VEX har i flere omgange arbejdet for Bentley Systems med at udvikle en Country Kit for Denmark til Civil-produkterne, og har dermed overblik over hvor stort et arbejde det er at skifte fra InRoads SS2 til OpenRoads Designer/OpenRail Designer – både opsætningsmæssigt og workflowmæssigt.
Country Kit for Denmark 2020 er tilpasset de danske standarder – herunder de opdaterede Vejregler og DDA-lagstrukturer. VEX kan hjælpe med at indarbejde de nye filer i jeres organisation.

Når projektopsætningen er i orden, vil modellerne og tegningerne kunne få det samme genkendelige layout fra gang til gang – uanset hvornår eller hvem, der har lavet dem.

 

Udvikling af lokale/generelle CAD standarder

Med udgangspunkt i bips/DDA/bentleyuser.dk/Bentley’s standardmateriale kan man udvikle lokale/generelle CAD standarder tilpasset jeres egen organisation.
Det kan fx være et tegningshoved med jeres logo, særlige Feature Definitions, specielle længdeprofilannoteringer, eller et firma-menubånd med udvalgte kommandoer og egne makroer.

VEX kan sætte jer godt i gang med processen eller udvikle jeres supplerende standarder for jer.

Kontakt VEX for mere information.