Referenceprojekter

Kunder og opgaver:
Lister over kunder og opgaver siden 2008 indenfor trafiksikkerhed, projektering, CAD-standarder og undervisning, samt publikationer kan ses herunder.

Trafiksikkerhed og tilgængelighed

Trafiksikkerhed og tilgængelighed – Kunder og opgaver:

 • Atkins:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af Veje ved Vinge station, september 2019
 • RBAI Joint Venture:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 4 (på engelsk) af Fjordforbindelsen Frederikssund, august 2019
 • JODAN:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 1-2 af Clever ladestationer på rastepladser, juni 2019
 • Skønsmand ved retten i Helsingør:
  Besvarelse af supplerende skønsmandstema mhp. trafiksikkerhed for sag om anlæg af cykelsti i Fredensborg, 2019
 • Atkins:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af Veje ved Vinge station, april 2019
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden stationsplads, februar 2019
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af NærHeden stationsplads, januar 2019
 • Sweco:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af smalle vognbaner på M11, december 2018
 • Cowi og Aarsleff:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af Postgrunden i København, november 2018
 • Skønsmand ved retten i Helsingør:
  Besvarelse af skønsmandstema mhp. trafiksikkerhed for sag om anlæg af cykelsti i Fredensborg, 2018
 • Rambøll:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af Farumruten, november 2018
 • Rambøll:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af Nørrebro Busgade, august 2018
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 3, maj 2018
 • RBAI Joint Venture:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 (på engelsk) af betalingsanlæg for Fjordforbindelsen Frederikssund, april 2018
 • Sorø Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af cykelsti og omfartsvej ved Tersløse, marts 2018
 • Musicon-sekretariatet:
  Trafikal vurdering af udstykningsforslag for Indfaldet, november-december 2017
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af projektet Bro over Folehaven, november 2017
 • MT Højgaard:
  Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision Trin 3 af veje i Vinge Centrum, oktober 2017
 • Lolland Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2/3 af cykelstikrydsninger i Nakskov, september 2017
 • Hvidovre Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 5 af modulvogntog på Stamholmen, juli 2017
 • NærHeden:
  Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsmæssig vurdering af projekt for stationspladsen ved NærHeden, juni 2017
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 2, april 2017
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af projektet Bro over Folehaven, februar 2017
 • RBAI Joint Venture:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 (på engelsk) af projekt for Fjordforbindelsen Frederikssund, februar og juni 2017
 • Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed:
  Udarbejdelse af kampagnemateriale til “Respekt for Fart” i Faxe og Næstved, oktober 2016
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 1, juni 2016
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 af projektet Bro over Folehaven, juni 2016
 • NPV:
  Trafikal analyse af nyt indkøbscenter BIG i Herlev, november 2015
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af projektet omkring Prinsessegade i København, juni 2015
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 1/2 af helhedsplan for NærHeden, juni 2015
 • Orbicon:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af vejene omkring DISA-grunden i Herlev,  april-maj 2015

 • Roskilde, Greve og Solrød kommuner:
  Medrevisor på trafiksikkerhedsrevision af projektforslag for Hedebostien, marts 2015
 • Orbicon / Barslund / Nordic Property Vision A/S (NPV):
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af vejene omkring DISA-grunden i Herlev, 2014
 • Grontmij (nu Sweco):
  Medrevisor på trafiksikkerhedsrevision af udvidelsen af M4 for Arkil og Vejdirektoratet, Trin 3-5, 2012-2014

Projektering

Projektering – Kunder og opgaver:

 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2020
 • Tyréns:
  Kvalitetssikring af projekttegninger for L3 Letbanen, sect. 13 & 14, november 2019
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2019
 • Crawford House:
  Generering af digital model til 3D print af Ølshøj til visualisering af kunstprojekt, marts 2018
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2018
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2017
 • Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed:
  Udarbejdelse af kampagnemateriale til “Respekt for Fart” i Faxe og Næstved, oktober 2016
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2016
 • Grontmij (nu Sweco):
  Bistand til projektering af vejforlægninger ifm. broløft langs banen Fredericia-Aalborg, juni 2015
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2015
 • Vejdirektoratet:
  Deltagelse i Vejregelgruppen Åbent Land, 2010-2016
 • NærHeden:
  Udarbejdelse af planer til belysning af arealbegrænsninger sammenstillet med forskellige arkitektforslag til parallelopdrag, juli 2014
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2014
 • Div. private kunder:
  Tegning af carport og nyindretning af 1. sal, 2009 & 2011

CAD-standarder

CAD-standarder – Kunder og opgaver:

 • BIM Infra:
  Projektledelse og opdatering af DDA-lagstrukturer, 2020
 • BIM Infra:
  Projektledelse af opdatering af DDA-lagstrukturer, 2019
 • VIA Trafik:
  Projektkonfiguration og workshop for OpenRoads Designer, maj 2019
 • BIM Infra:
  Opsummering af ønsker til ændring af DDA-lagstrukturer, marts-april 2019
 • Sweco:
 • Projektkonfiguration og workshop for OpenRoads Designer, april 2019
 • Niras:
  Sparring vedr. DDA-lagstrukturer, april 2019
 • MOE:
  Projektkonfiguration for OpenRoads Designer, februar 2019
 • Barslund:
  Projektkonfiguration og workshop for OpenRoads Designer, januar 2019
 • Vejdirektoratet:
  Sparring vedr. brug af OpenRoads, 2019
 • Constructa:
  Support til brug af PowerCivil SS4, 2018
 • Tyréns:
  Tilpasning af projektkonfiguration til PowerCivil SS4, august 2018
 • Atkins:
  Tilpasning af projektkonfiguration til OpenRoads Designer, juli 2018
 • MOE:
  Sparring vedr. brug af PowerCivil på L3 Letbanen, 2018
 • COWI:
  Tilpasning af projektkonfiguration til OpenRoads Designer i ProjectWise, marts 2018
 • Vejdirektoratet:
  Sparring vedr. brug af OpenRoads, 2018
 • Geopartner:
  Support vedr. PowerCivil 2018
 • Bentley Systems:
  Udvikling af dansk opsætning af Bentley OpenRoads Designer Connect, november 2017 – januar 2018
 • Barslund:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, oktober 2017
 • Vejdirektoratet:
  Udvikling af Features til MX OpenRoads SS4, juni 2017
 • DDA:
  Opdateret lagstruktur for grundkort for Det Digitale Anlæg, 2016-2017
 • Constructa:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, marts 2017
  Support
 • Det Digitale Anlæg:
  Udvikling af revideret lagstruktur for Grundkort/Opmåling, 2016-2017
 • Sweco:
  Projektkonfiguration for SUE PowerCivil SS4, december 2016
 • Geopartner:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, december 2016
 • COWI:
  Tilpasning af projektkonfiguration til PowerCivil SS4, oktober 2016
 • MT Højgaard:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, august 2016
 • Orbicon:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, juni 2016
 • Banedanmark, Kh-Rg:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4 og forberedelse for ProjectWise, juni 2016
 • MOE:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, marts 2016

 • Atkins:
  Tips til implementation af PowerCivil SS4, februar 2016

 • Insuco:
  Bistand til CAD-setup, december 2015
 • Banedanmark:
  Analyse af modtagne CAD-data til København-Ringsted projektet, oktober-december 2015
 • DDA:
  Udvikling af lagstrukturer for Kort og Afvanding, 2015-2016

 • Vejdirektoratet:
  Bistand til implementering af brug af Open Roads teknologi, fra august 2015

 • Banedanmark:
  Udvikling af Bentley Design Standard jf. Sporreglerne, maj-oktober 2015

 • Grontmij (nu Sweco):
  Projektkonfiguration for brug af InRoads SS4, marts 2015
 • COWI:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS3/SS4 på projektet “Ring 3 Letbane”, marts 2015
 • Bentley Systems:
  Udvikling af Country Kit for Denmark, PowerCivil (standard-CAD-filer tilpasset Danske Vejregler og DDA), 2014-2015
 • Banedanmark:
  Kvalitetssikring af CAD-manual, august 2014
 • Sloth-Møller:
  Rammeaftale om CAD-support, 2014
 • DDA:
  Udvikling af reviderede lagstrukturer for Det Digitale Anlæg, 2012-2016
 • Banedanmark, Kh-Rg projektet:
  CAD-koordinering, 2011-2013
 • Gravicon:
  KS af CAD-manual for Vejdirektoratet, 2011-2012

 • Rambøll:
  Assistance til overgangen fra NovaPoint til InRoads via tilpasning af CADstandard, InRoads-workshops samt mailsupport for medarbejderne, 2010-2012

 • Vejdirektoratet:
  Starthjælp til Det Digitale Anlæg, 2011

 • Grontmij (nu Sweco):
  Assistance til udarbejdelse af CADstandardpakke for Bentleys Civil-produkter, 2010

 • COWI:
  Tilpasning af Bentleys Storm & Sanitary til Vejdirektoratets standarder for ledningsplaner i 2009
 • Niras:
  Implementering af bips lagnavnestandard og InRoads opsætning, 2008
 • Rambøll:
  CAD-opsætning, 2008
 • BentleyUser.DK:
  Vedligeholdelse af CAD-standarder

Undervisning

Undervisning – Kunder og opgaver:

 • Tyréns:
  Udvikling og afholdelse af kursus i MicroStation SS4, 2 dage, november 2019
 • VEX:
  Afholdelse af workshop for færdiggørelse af lærebog i vejgeometri, marts 2019
 • LIFA:
  Samarbejde om afholdelse af kurser i OpenRoads Designer, marts 2019
 • Vejdirektoratet:
  Udvikling og afholdelse af 3 kurser i OpenRoads Designer, september-oktober 2018
 • MOE:
  Sparring vedr. brug af PowerCivil på L3 Letbanen, 2018
 • Geopartner:
  Samarbejde om afholdelse af interne og eksterne kurser i PowerCivil, 2018
 • Barslund:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, oktober 2017
 • Geopartner:
  Samarbejde om afholdelse af interne og eksterne kurser i PowerCivil, 2017
 • Constructa:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, marts 2017
 • Atkins:
  Tips til implementation af PowerCivil SS4, februar 2016
 • Vejdirektoratet:
  Bistand til implementering af brug af Open Roads teknologi, fra august 2015 og frem
 • SlothMøller:
  Workshop om tilpasning af CAD-setup, juni 2014
 • Rambøll:
  Assistance til overgangen fra NovaPoint til InRoads via tilpasning af CADstandard, InRoads-workshops samt mailsupport for medarbejderne, 2010-2012
 • Vejdirektoratet:
  Starthjælp til Det Digitale Anlæg, 2011

 • DTU Transport og DTU Management:
  Ekstern lektor 2005-2019: Undervisning og projektvejledning
 • DTU Byg:
  Ekstern vejleder for ingeniørstuderende i 2008, 2009, 2010 og 2011

Publikationer

Publikationer:

 • VEX:
  Udgivelse af 3. digitale udgave af lærebogen “Grundlæggende vejgeometri/Basic Road Geometry” med eksempelsamling og rettelsesblad, januar 2020
 • VEX:
  Udgivelse af lærebogen “Grundlæggende vejgeometri/Basic Road Geometry”, juni 2019
 • Fagbladet Trafik og Veje, 2019 -08:
  Artikel “Ny lærebog om vejgeometri”, august 2019
 • Fagbladet Trafik og Veje, 2012 -03:
  Artikel “Roskilde synliggør sine kurver”, marts 2019
 • Fagbladet Dansk Vejtidsskrift, 2008 -11:
  Artikel “Vejprojektering i Roskilde Kommune”, november 2008
 • Fagbladet Dansk Vejtidsskrift, 2003 -01:
  Artikel “Ny navnestandard”, januar 2003 

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD