VEJLEDNING OG UNDERVISNING

Har jeres organisation behov for at omskole jeres ansatte til at projektere veje eller til at benytte Bentleys civil software, kan VEX hjælpe

Særligt kurser i OpenRoads Designer er populære.

VEX har gode erfaringer med at afholde kurser og workshops for flere større og mindre virksomheder, der ønsker at omskole deres ansatte fra én type vejprojekteringssoftware til Bentleys civil software.

I et tilfælde var de ansatte i et firma, der havde benyttet et andet softwaresystem, i løbet af få måneder gået fra at lære det nye interface og den nye arbejdsgang at kende, til at stille avancerede tekniske spørgsmål. Over en periode på 2 år, hvor der blev afholdt 2-3 workshops, og der løbende blev besvaret spørgsmål via telefon og mails, blev assistance overflødig.

VEX afholder korte kurser og workshops i Bentley OpenRoads Designer, og har fra maj 2018 indgået et undervisningssamarbejde med landinspektørfirmaet LIFA, som også er forhandlere af Bentleys software.

Læs mere og tilmeld til det næste LIFA kursus med prædefineret indhold i Glostrup eller Odense her.

Ønsker I kurser hos jer selv, hvor indholdet er tilpasset netop jeres behov, kommer VEX gerne på besøg.

Læs specifikt om kurserne i OpenRoads Designer her.

 

Baggrund som underviser og formidler

Gennem 14 år som underviser i Geometrisk Vejprojektering på DTU fik Marianne Rask erfaring i både at undervise studerende og omskole akademikere fra andre fag. Desuden kender hun konsekvenserne af de opdaterede Vejregler for tracéring dels gennem sin deltagelse i flere vejregelgrupper og dels gennem udarbejdelsen af DesignStandards for Bentley Systems. I 2015 modtog Marianne Rask en pris for sin undervisningsindsats.

Hun har flere gange haft indlæg i større eller mindre forsamlinger, hvor hun har fortalt om erfaringer med cyklisttiltag, trafiksaneringer, vejprojekter og om specialiseret brug af Bentleys software – både på dansk og på engelsk.

En mangeårig drøm om at få opdateret prof. Thagesens lærebog “Veje og Stier” blev delvist opfyldt i 2019. Marianne Rask har genforfattet kapitlerne om vejgeometri. Vejgeometrien – baseret bl.a. på de danske Vejregel-håndbøger – er beskrevet på både dansk og engelsk, så bogen kan anvendes til undervisning på universiteterne i Danmark.