CADkoordinering.
Trafiksikkerhedsrevision.
Skitseprojektering.
Undervisning.

VEX er en enkelt-mands-virksomhed drevet af civilingeniør Marianne Rask.

VEX har 3 primære specialer: CAD-standarder, trafiksikkerhed og anlægsprojektering. Desuden tilbydes undervisning og vejledning indenfor disse felter.

CADkoordinering

Enhver organisation kan spare meget tid, hvis der findes standarder for hvordan produkterne bliver fremstillet fra gang til gang.

Trafiksikkerhedsrevision

Som uddannet trafiksikkerhedsrevisor kan jeg tilbyde at trafiksikkerhedsrevidere jeres vejprojekter inden udførelsen.

Skitseprojektering

Har du brug for udarbejdelse af tegninger for trafiksaneringer, som lever op til myndighedernes krav, eller har jeres organisation brug for en ekstra hånd i spidsbelastningsperioder, kan jeg hjælpe.

Undervisning

Har jeres organisation behov for at omskole jeres ansatte til at projektere veje eller til at benytte Bentleys software, kan jeg hjælpe.