VEJPROJEKTERING

Har du brug for projektering af trafiksaneringer, som lever op til myndighedernes krav, eller har jeres organisation brug for en ekstra hånd i spidsbelastningsperioder, kan VEX hjælpe.

Marianne Rask har en uddannelse som civilingeniør med speciale i Computer Aided Design af veje og jernbaner fra 1993, samt over 25 års erhvervserfaring med projektering af veje, jernbaner, helikopterlandingsplads, kryds, rundkørsler, genbrugsstationer, stier og diverse trafiksaneringer, herunder vurdering af arealbehov, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Hun har arbejdet med både projektering, projektledelse og myndighedsbehandling.

Hun kan derfor skitseprojektere mindre anlæg, hvor der samtidig er taget hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed for forskellige trafikantgrupper, og hvor projektet lever op til vejmyndighedens (herunder politiets) krav.

Hvis der er tale om større detailprojekter, kan hun indgå som konsulent i en projektorganisation.