VEJTRAFIX

Samarbejdspartnere i trafiksikkerhed

I 2015 dannedes et trafiksikkerhedsnetværk bestående af selvstændige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer med fortid hos bl.a. Vejdirektoratet, Carl Bro, Rambøll, MOE og en række kommuner og amter.

På trods af den spredte, fysiske placering arbejder vi ofte sammen om opgaver, der kræver sparring eller kvalitetskontrol. Nogle gange konkurrerer vi også.
Vi mødes 1-3 gange om året for at udveksle erfaringer om relevante emner (fx forsikring og GDPR), besigtige interessante projekter, planlægge temaet for årets vejforum-stand og hygge os.

Vores netværk består af følgende rådgivende ingeniørvirksomheder: