Hvad symboliserer logoet?

Buen i V i Vex er konstrueret som en klotoide og en cirkelbue.

Klotoiden anvendes i vejdesign som overgangskurve mellem enten en ret linje og en cirkelbue, eller mellem to cirkelbuer med forskellig radius eller retning.

Der er lagt midterstriber (Q41 vognbanelinje) på den buede del af V-et, og den sorte farve er gråtonet for at symbolisere en asfaltvej.

Hvad betyder vex?

Her er 3 forskellige forslag:

 1. VEX = Veje Er Xtremspændende!
 2. Ifølge Oxford Advanced Learner’s Dictionary:

  vex transitive verb \ˈveks\

  1) anger or annoy somebody, especially with trivial matters: “She was vexed that he was late.”
  2) worry or distress somebody: “He was vexed at his failure.”
  3) a vexed question: difficult problem that causes much discussion: “The vexed question of who pays.”
  – Altså en konsulentydelse, der går meget i detaljer, og bliver ved med at bore i problemet.

 3. Marianne havde som barn kælenavnet Vex (udtales, så det rimer på “mix”).

Det korrekte svar er “Alle 3”.