orto_grkReferencer

Marianne Rask blev uddannet Civilingeniør i 1993 fra DTH (Danmarks Tekniske Højskole), IVTB (Institut for Veje, Trafik og Byplan), med specialet
“CAD af niveaufri skæringer mellem veje og jernbaner”.
Foruden en lang række kurser indenfor vejsektoren og Bentleys softwareprodukter, har hun taget en projektlederuddannelse og bestået eksamen som trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor.

Hun arbejdede 1993-2007 hos Carl Bro (nu Sweco) i afdelingen for Veje & Jernbaner – til sidst som seniorkonsulent og CAD-koordinator, og derefter 2007-2014 hos Roskilde Kommune som vejingeniør og trafiksikkerhedsrevisor.

Siden 2005 har hun årligt undervist på DTU Transport (siden 2016 DTU Management Engineering) i geometrisk vejprojektering – herunder i brugen af MicroStation og InRoads. Desuden har hun enkelte forelæsninger på andre vejrelaterede kurser, og har været kursuskoordinator på et kursus i jernbanedesign og vedligeholdelse. Endelig fungerer hun som medvejleder for studerende, der skriver projekter eller har specialkurser.
Undervisningen foregår på dansk eller engelsk efter behov.

Enkeltmandsfirmaet VEX blev oprettet i 2008 som svar på et behov for CADkoordinering i branchen. Siden er ydelserne blevet suppleret med trafiksikkerhedsrevision, tilgængelighedsrevision, skitseprojektering og undervisning. De første 5 år foregik arbejdet ved siden af ansættelsen hos Roskilde Kommune og DTU Transport.

Hæderbevisninger:
I november 2015 modtog Marianne Rask Bentley Systems’ pris “2015 Educator of the year Award“.

Samarbejdspartnere i undervisning:
I april 2017 indgik VEX et samarbejde med Geopartner om udbud af kurser i Bentleys PowerCivil-software.
I maj 2018 indgik VEX et samarbejde med LIFA om udbud af kurser i Bentley OpenRoads Designer. 

Samarbejdspartnere i trafiksikkerhed:
I løbet af 2015 dannedes et stærkt trafiksikkerhedsnetværk bestående af selvstændige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer med fortid hos bl.a. Vejdirektoratet, Carl Bro, Rambøll, MOE og en række kommuner og amter.

På trods af den spredte, fysiske placering arbejder vi tæt sammen om opgaver, der kræver sparring eller kvalitetskontrol.

Trafiksikkerhedsnetværkets medlemmer

Vores netværk består af følgende rådgivende ingeniørvirksomheder:

 

Netværk nu og tidligere:

 • Vejregelgruppe 1.0: Veje og stier i åbent land

 • Vejregelgruppe 2.0: Byernes trafikarealer

 • DDA: Arbejdsgruppen for lagstruktur

 • Bestyrelsesposter i bentleyuser.dk, Dansk Intergraph Brugerforening, TMC-DIB

 • bentleyuser.dk’s Standard-gruppe

 • bentleyuser.dk’s Civil-SIG

 • bentleyuser.dk’s Civil-SIG, Jernbane-undergruppen

 • ILVT, Ingeniøruddannelsernes Lærerforening for Vej- og Trafikfagene


Kunder og opgaver:
En liste over kunder og opgaver indenfor trafiksikkerhed, CAD-standarder og projektering kan ses herunder.

Kunder og opgaver

Kunder nu og tidligere:

 • Sweco:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af smalle vognbaner på M11, december 2018
 • Cowi og Aarsleff:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af Postgrunden i København, november 2018
 • Skønsmand ved retten i Helsingør:
  Besvarelse af skønsmandstema mhp. trafiksikkerhed for sag om anlæg af cykelsti i Fredensborg, 2018
 • Rambøll:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af Farumruten, november 2018
 • Constructa:
  Support til PowerCivil SS4, 2018
 • Vejdirektoratet:
  Udvikling og afholdelse af 3 kurser i OpenRoads Designer, september-oktober 2018
 • Tyréns:
  Tilpasning af projektkonfiguration til PowerCivil SS4, august 2018
 • Rambøll:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af Nørrebro Busgade, august 2018
 • Atkins:
  Tilpasning af projektkonfiguration til OpenRoads Designer, juli 2018
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 3, maj 2018
 • MOE:
  Sparring vedr. brug af PowerCivil på L3 Letbanen, 2018
 • RBAI Joint Venture:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 (på engelsk) af betalingsanlæg for Fjordforbindelsen Frederikssund, april 2018
 • Crawford House:
  Generering af digital model til 3D print af Ølshøj til visualisering af kunstprojekt, marts 2018
 • COWI:
  Tilpasning af projektkonfiguration til OpenRoads Designer i ProjectWise, marts 2018
 • Sorø Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af cykelsti og omfartsvej ved Tersløse, marts 2018
 • Vejdirektoratet:
  Sparring vedr. brug af OpenRoads, 2018
 • Geopartner:
  Samarbejde om interne og eksterne kurser i PowerCivil, 2018
  Support
 • Bentley Systems:
  Udvikling af dansk opsætning af Bentley OpenRoads Designer Connect, november 2017 – januar 2018
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2018
 • Musicon-sekretariatet:
  Trafikal vurdering af udstykningsforslag for Indfaldet, november-december 2017
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af projektet Bro over Folehaven, november 2017
 • MT Højgaard:
  Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision Trin 3 af veje i Vinge Centrum, oktober 2017
 • Barslund:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, oktober 2017
 • Lolland Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2/3 af cykelstikrydsninger i Nakskov, september 2017
 • Hvidovre Kommune:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 5 af modulvogntog på Stamholmen, juli 2017
 • Vejdirektoratet:
  Udvikling af Features til MX OpenRoads SS4, juni 2017
 • NærHeden:
  Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsmæssig vurdering af projekt for stationspladsen ved NærHeden, juni 2017
 • Geopartner:
  Samarbejde om interne og eksterne kurser i PowerCivil, 2017
  Support
 • DDA:
  Opdateret lagstruktur for grundkort for Det Digitale Anlæg, 2016-2017
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 2, april 2017
 • Constructa:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, marts 2017
  Support
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af projektet Bro over Folehaven, februar 2017
 • RBAI Joint Venture:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 (på engelsk) af projekt for Fjordforbindelsen Frederikssund, februar og juni 2017
 • Det Digitale Anlæg:
  Udvikling af revideret lagstruktur for Grundkort/Opmåling, 2016-2017
 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2017
 • Sweco:
  Projektkonfiguration for SUE PowerCivil SS4, december 2016
 • Geopartner:
  Projektkonfiguration og workshop for PowerCivil SS4, december 2016
 • COWI:
  Tilpasning af projektkonfiguration til PowerCivil SS4, oktober 2016
 • Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed:
  Udarbejdelse af kampagnemateriale til “Respekt for Fart” i Faxe og Næstved, oktober 2016

 • MT Højgaard:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, august 2016
 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af NærHeden Fase 1, juni 2016
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 af projektet Bro over Folehaven, juni 2016
 • Orbicon:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, juni 2016

 • Banedanmark, Kh-Rg:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4 og forberedelse for ProjectWise, juni 2016
 • MOE:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS4, marts 2016

 • Atkins:
  Tips til implementation af PowerCivil SS4, februar 2016

 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2016
 • Insuco:
  Bistand til CAD-setup, december 2015

 • NPV:
  Trafikal analyse af nyt indkøbscenter i Herlev, november 2015
 • Banedanmark:
  Analyse af modtagne CAD-data til København-Ringsted projektet, oktober-december 2015

 • DDA:
  Udvikling af lagstrukturer for Kort og Afvanding, 2015-2016

 • Vejdirektoratet:
  Bistand til implementering af brug af Open Roads teknologi, fra august 2015

 • Banedanmark:
  Udvikling af Bentley Design Standard jf. Sporreglerne, maj-oktober 2015

 • Grontmij (nu Sweco):
  Bistand til projektering af vejforlægninger ifm. broløft langs banen Fredericia-Aalborg, juni 2015
 • COWI:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af projektet omkring Prinsessegade i København, juni 2015

 • NærHeden:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 1/2 af helhedsplan for NærHeden, juni 2015
 • Orbicon:
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 3 af vejene omkring DISA-grunden i Herlev,  april-maj 2015

 • Grontmij (nu Sweco):
  Projektkonfiguration for brug af InRoads SS4, marts 2015

 • Roskilde, Greve og Solrød kommuner:
  Medrevisor på trafiksikkerhedsrevision af projektforslag for Hedebostien, marts 2015

 • COWI:
  Projektkonfiguration for brug af PowerCivil SS3/SS4 på projektet “Ring 3 Letbane”, marts 2015

 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2015
 • Bentley Systems:
  Udvikling af Country Kit for Denmark (standard-CAD-filer tilpasset Danske Vejregler og DDA), 2014-2015

 • Roskilde Kommune:
  Rammeaftale om skitseprojektering af trafiksanering, cyklistprojekter, vejafmærkning og trafiksikkerhedsprojekter, 2014

 • Vejdirektoratet:
  Deltagelse i Vejregelgruppen Åbent Land, 2014-

 • Banedanmark:
  Kvalitetssikring af CAD-manual, august 2014

 • Orbicon / Barslund / Nordic Property Vision A/S (NPV):
  Trafiksikkerhedsrevision Trin 2 af vejene omkring DISA-grunden i Herlev, 2014
 • NærHeden:
  Udarbejdelse af planer til belysning af arealbegrænsninger sammenstillet med forskellige arkitektforslag til parallelopdrag, juli 2014

 • SlothMøller:
  Rammeaftale om CAD-support, 2014

 • Grontmij:
  Medrevisor på trafiksikkerhedsrevision af udvidelsen af M4 for Arkil og Vejdirektoratet, Trin 3-5, 2012-2014

 • DDA:
  Udvikling af reviderede lagstrukturer for Det Digitale Anlæg, 2012-2016

 • Banedanmark, Kh-Rg projektet:
  CAD-koordinering, 2011-2013
 • Gravicon:
  KS af CAD-manual for Vejdirektoratet, 2011-2012

 • Rambøll:
  Assistance til overgangen fra NovaPoint til InRoads via tilpasning af CADstandard, InRoads-workshops samt mailsupport for medarbejderne, 2010-2012

 • Vejdirektoratet:
  Starthjælp til Det Digitale Anlæg, 2011

 • Grontmij:
  Assistance til udarbejdelse af CADstandardpakke for Bentleys Civil-produkter, 2010

 • DTU Byg:
  Ekstern vejleder for ingeniørstuderende i 2008, 2009, 2010 og 2011

 • Private:
  Tegning af carport og nyindretning af 1. sal, 2009 & 2011

 • COWI:
  Tilpasning af Bentleys Storm & Sanitary til Vejdirektoratets standarder for ledningsplaner i 2009

 • Niras:
  Implementering af bips lagnavnestandard og InRoads opsætning, 2008

 • Rambøll:
  CAD-opsætning, 2008

 

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD