LÆREBOG I VEJGEOMETRI

“Grundlæggende vejgeometri” er skrevet af Civilingeniør Marianne Rask og 1. udgave blev udgivet i juni 2019.

Grundlæggende vejgeometri

Basic Road Geometry

 

Bogen er skrevet med det primære formål at skulle anvendes til undervisning på universiteter og ingeniørskoler i Danmark, men kan også anvendes af folk i vejbranchen, som ønsker en opdatering eller en overordnet tilgang til faget.

Sammenlignet med anden litteratur på markedet adskiller denne bog sig ved at være skrevet på både dansk og engelsk.

Bogen er frit tilgængelig i en digital version, og må gengives med henvisning til VEX.

Bogen suppleres af en eksempelsamling, der løbende opdateres.

Et rettelsesblad til den trykte 1. udgave 1. oplag kan ligeledes downloades. (Rettelserne er indarbejdet i den digitale version.)

Download

Trykt bog

En trykt udgave af bogen (med rettelsesblad) kan købes hos Polyteknisk Boghandel.

Ved ønske om større oplag, skriv da til bog@vex-consult.dk.