Lærebog i vejgeometri / Textbook of road geometry

“Grundlæggende vejgeometri”, skrevet af Marianne Rask. 

Marianne Rask er uddannet civilingeniør fra Danmark Tekniske Højskole (DTH) i 1993 med speciale i vej- og jernbaneprojektering.
I perioden 2005-2019 var hun ved siden af praktisk arbejde som vejingeniør ansat som ekstern lektor på Danmark Tekniske Universitet (DTU), hvor hun underviste i geometrisk vejprojektering.

I 2019 blev 1. udgave af lærebogen “Grundlæggende vejgeometri” udgivet.
Bogen er skrevet med det primære formål at skulle anvendes til undervisning på universiteter og ingeniørskoler i Danmark, men kan også anvendes af folk i vejbranchen, som ønsker en opdatering eller en overordet tilgang til faget.
Sammenlignet med anden litteratur på markedet adskiller denne bog sig ved at være skrevet på både dansk og engelsk.

Bogen er frit tilgængelig i en digital version, og må gengives med henvisning til VEX.
Bogen suppleres af en eksempelsamling, der løbende opdateres.
Et rettelsesblad til den trykte 1. udgave 1. oplag kan ligededes downloades. (Rettelserne er indarbejdet i den digitale version.)

UK

“Basic road geometry” written by Marianne Rask.

Marianne Rask holds a master’s degree from the Technical University of Denmark in 1993 specializing in road and rail engineering.
In the period 2005-2019, she was employed as an external associate professor at the Technical University of Denmark (DTU), where she taught geometric road engineering, in addition to practical work as a road engineer.

The first edition of the textbook “Basic road geometry” was published in 2019.
The main purpose of this book is to be used for teaching at universities and schools in Denmark, but it may also be used by people in the road industry who wish to be updated or get an overview of the subject.
This books differs from other literature in the field by being written in both Danish and English.

The book is freely available in a digital version and may be reproduced with reference to VEX.
The book is supplemented by a regularly updated example collection.
A sheet of correctictions to the printed 1. edition 1. issue may be downloaded. (Corrections are included in the digital version.)

Hent / Download the book


Download “Grundlæggende vejgeometri / Basic road geometry” (2020-01-03).

Download “Eksempelsamling – vejgeometri / Examples – road geometry” (2020-01-03).

Download “Rettelsesblad til den trykte udgave /Corrections for the printet edition”(2020-01-03).

Trykt version / printed copy

Trykt udgave af bogen (med rettelsesblad) kan købes hos Polyteknisk Boghandel eller Boghandelen på Syddansk Universitet.

Ved ønske om større mængder, skriv da til bog@vex-consult.dk.

UK

Printed copies of the book (with correction sheet) may be purchased at Polyteknisk Boghandel or Boghandelen på Syddansk Universitet.

Larger quantities may be ordered by mailing to bog@vex-consult.dk.


Opdateret: 2020-01-31

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD