Lærebog i vejgeometri / Textbook of road geometry

“Grundlæggende vejgeometri”, skrevet af Marianne Rask. 

Marianne Rask er uddannet civilingeniør fra Danmark Tekniske Højskole (DTH) i 1993 med speciale i vej- og jernbaneprojektering.
I perioden 2005-2019 var hun ved siden af praktisk arbejde som vejingeniør ansat som ekstern lektor på Danmark Tekniske Universitet (DTU), hvor hun underviste i geometrisk vejprojektering.

I 2019 udgives 1. udgave af lærebogen “Grundlæggende vejgeometri”.
Bogen er skrevet med det primære formål at skulle anvendes til undervisning på universiteter og ingeniørskoler i Danmark, men kan også anvendes af folk i vejbranchen, som ønsker en opdatering eller en overordet tilgang til faget.
Sammenlignet med anden litteratur på markedet adskiller denne bog sig ved at være skrevet på både dansk og engelsk.

Bogen er frit tilgængelig i en digital version, og må gengives med henvisning til VEX.
Bogen suppleres af en eksempelsamling, der løbende opdateres.

UK

“Basic road geometry” written by Marianne Rask.

Marianne Rask holds a master’s degree from the Technical University of Denmark in 1993 specializing in road and rail engineering.
In the period 2005-2019, she was employed as an external associate professor at the Technical University of Denmark (DTU), where she taught geometric road engineering, in addition to practical work as a road engineer.

The first edition of the textbook “Basic road geometry” is published in 2019.
The main purpose of this book is to be used for teaching at universities and schools in Denmark, but it may also be used by people in the road industry who wish to be updated or get an overview of the subject.
This books differs from other literature in the field by being written in both Danish and English.

The book is freely available in a digital version and may be reproduced with reference to VEX.
The book is supplemented by a regularly updated example collection.

Hent eller bestil bogen / Download or order the book


Download “Grundlæggende vejgeometri / Basic road geometry”.

Download “Eksempelsamling – vejgeometri / Examples – road geometry”.

Bestilling


Trykt udgave af bogen kan bestilles ved at sende bestilling til bog@vex-consult.dk med angivelse af Antal bøger, Navn, Adresse, Evt. EAN-nr.
Bogens pris er 200 DKK (inkl. moms). Eventuelle leveringsomkostninger kommer oveni.

UK

Printed copies of the book may be ordered by mailing to bog@vex-consult.dk stating Number of books, Name, Adress.
The price is 200 DKK (incl. VAT) plus delivery expenses.


Opdateret: 2019-05-28

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD