VEX udgiver en bog

Ny lærebog i vejgeometri
VEX har besluttet at få færdiggjort en lærebog i vejgeometri. Den har været undervejs siden Marianne Rask startede med at undervise i vejgeometri på DTU.

Det forventes, at 1. udgave af lærebogen “Grundlæggende vejgeometri / Basic Road Geometry” udgives i juni 2019.
Bogen er skrevet med det primære formål at skulle anvendes til undervisning på universiteter og ingeniørskoler i Danmark, men kan også anvendes af folk i vejbranchen, som ønsker en opdatering eller en overordet tilgang til faget. Den berører let forskellene mellem vej- og jernbanedesign, og lægger hovedvægten på vejtracéring i åbent land men med angivelser af hvad der skal overvejes ved design i byer og på stier.
Sammenlignet med anden litteratur på markedet adskiller denne bog sig ved at være skrevet på både dansk og engelsk.

For at komme i mål med projektet, arrangerede VEX i samarbejde med facilitator Jette Voigt en workshop i marts 2019 for 16 fagligt dygtige personer med forskellige tilgange til vej- og jernbanefaget. VEJ-EU gav økonomisk støtte til workshoppen.

Bogen vil blive frit tilgængelig i en digital version, og uddrag må gengives med henvisning til VEX.
Til de, der foretrækker at læse på papir, bliver bogen trykt i et mindre oplag. Den vil kunne downloades eller bestilles via www.vex-consult.dk/bog.
Bogen vil blive suppleret af en eksempelsamling, der løbende vil kunne opdateres.

Bestil bogen inden 12. juni 2019, og hent en signeret udgave ved et af de 2 lanceringsevents:
– Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 15 i Skanderborg hos Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg. (Dato og sted er rettet)
– Torsdag den 27. juni 2019 kl. 15 i København hos IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V (nær Hovedbanen).

 


Opdateret 2019-05-29

 

">Infoboks 1

VejModel

CAD standard

 • Det Digitale Anlæg
 • MicroStation og InRoads
 • IKT-aftale
 • CAD standarder

 

">Infoboks 2

IMAG2188

Trafiksikkerhed & Tilgængelighed

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision

 

">Infoboks 3

Rundkørsel

Projektering

 • Trafiksanering (fartdæmpning)
 • Cyklisme
 • Vejafmærkning
 • Konsulent hos jer
">Infoboks 4

F_V

Vejledning & undervisning

 • Vejgeometri
 • Brug af MicroStation og InRoads/PowerCivil/ORD